Reklamní předměty se nesou na vlně úspěchu

Po mém otci jsem podědil firmu, která nepříliš profitovala. Tatínek svou práci miloval, avšak byl, jak se říká, ze staré školy a o marketing firmy se staral o poznání méně než o propagaci toho, co dělá. A tak jsem se poté, co jsem firmu převzal, potýkal s tím, že někdo ani vůbec netušil, že se v jeho městě nějaká prodejna náhradních dílů na auta, vůbec nachází. Tatínek sice miloval opravování aut, montování a vše, co se týkalo vozidel, ovšem zapomínal na to, že když si svou práci bude dělat pod nosem, jen stěží se bude moci dobře uživit. Proto také musel částečně chodit do práce, jelikož firma nevydělávala tolik, kolik by měla. Řekl jsem si ovšem, že by byla škoda o podnik, ze kterého čišela tátova radost přijít, a tak jsem se rozhodl pro masivní reklamu a kromě toho, že jsem si nechal vyrobit reklamní předměty, jsem také investoval do reklamy v novinách.

Reklamní předměty vdechly našemu podniku nový život

Nechci se vychloubat, ale reklamní předměty oprášily náš podnik. Díky nim a také díky masivní reklamě nyní máme mnohem více zákazníků než kdy jindy. Já sám jsem vyučený automechanik a auta miluji stejně tak, jako je miloval můj tatínek, avšak se vždy snažím o to, aby má práce měla ještě další přidanou hodnotu, se kterou mí zákazníci odchází spokojeně domů. V mém případě přidanou hodnotu vidím nejen ve své práci, nýbrž také v prezentech, které mým zákazníkům věnuji při jejich návštěvě našeho podniku. V současné době nabízím svým zákazníkům malé příruční nářadí, které se nikdy neztratí v žádné domácnosti. Díky logu naší firmy, které se na něm nachází, budou při pohledu na něj vědět, kde dobře nakoupit.

Svou práci chci dělat stejně dobře, jako můj otec

Svou práci v prodejně s náhradními díly chci dělat stejně kvalitně, jako jí dělával můj otec. Netroufnu si přece, abych mu udělal ostudu. Reklamní předměty byly i dle názoru mého okolí velmi dobrým krokem a cestou k úspěchu. Já sám chci do budoucna ještě více zúročit nejen své praktické dovednosti, nýbrž i své teoretické dovednosti a chci, aby náš podnik prosperoval a aby na mě mohl být otec patřičně pyšný tam, kde nyní je.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Reklamní předměty se nesou na vlně úspěchu
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR